หน้าแรก >> เกี่ยวกับนครหนานหนิง

ภาพรวมของหนานหนิง

นานหนิง หรือเรียกสั้นๆ ว่า "ยง" เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา เทคโนโลยี และการเงินของเขตฯ กว่างซี เป็นสถานที่ถาวรของการจัดงาน China-ASEAN Expo และเป็นเมืองสำคัญของกลุ่มเมืองอ่าวเป่ยปู้ ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองสีเขียวของจีน" "สถานที่แห่งเพลงพื้นบ้านที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบกัน" เป็นต้น เป็นเมืองที่ได้รับ "รางวัลที่อยู่อาศัยแห่งสหประชาชาติ (UN Habitat Scroll of Honor Award)" เมืองอารยธรรมแห่งชาติจีน เมืองอุทยานเชิงนิเวศแห่งชาติจีน เมืองแบบอย่างด้านการสนับสนุนสองประการ (รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนกองทัพและ...  [อ่านรายละเอียด]