• เขตซิงหนิงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมไก่เนื้อ
  • เขตเหลียงชิ่งพัฒนา
  • การทดสอบพลศึกษาและสุขภาพเพื่อสอบเข้าโรงเรียนมัธยมตอนต้นปี 2022 ในหนานหนิงได้เริ่มต้นขึ้น
  • หนานหนิงจัดการฝึกปฏิบัติจริงแบบครอบคลุมสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปี 2022
ข่าวสำคัญนครหนานหนิง