中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ความประทับใจที่มีต่อเมือง > สังคมและเศรษฐกิจ ในร่างกายของบทความ

นักวิชาการเกษตรเรียนรู้เจตนายมณ์ของสมัชชาฯ 19 ยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มรายได้กับชาวนา

เวลา:2017-10-26

ในรายงานการทำงานของการประชุมสมัชชาฯ 19 มีการชี้แจงว่า ปัญหาด้านการเกษตร ชนบทและชาวนาเป็นปัญหาพื้นฐานที่มีความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปัญหา “ชนบท กรรเกษตร เกษตรกร” จะต้องเป็นปัญหาสำคัญที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องแก้ไขให้ได้ รายงานฉบับนี้เตือนให้เราต้องมุ่งการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ หลังจากได้รับฟังรายงานการทำงานของการประชุมสมัชชาฯ 19 นักวิชาการเกษตรของหนานหนิงต่างรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อช่วยชาวนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้มาถึงสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรกว่างซี นักวิชาการทุกคนกำลังตั้งใจทำงาน ไป๋ เซียนจิ้น ผู้วิจัยของสถาบันบอกว่า “ประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะมีการสนับสนุนด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้นเรื่อยๆ”

 

ไป๋ เซียนจิ้นเป็นนักวิชาการ “ปากุ้ย” รุ่นแรกของกว่างซีและผู้ที่ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งชาติปี 2017 ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา ท่านได้นำพาทีมงานวิจัยไปทำการอธิบาย ประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการ “เทคโนโลยีการปลูกองุ่นให้มีการเก็บผลผลิตปีละสองรุ่น” ซึ่งมีการขยายเวลาเก็บผลองุ่นให้นานขึ้น ทำให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและได้พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตองุ่นของกว่างซี

 

เมื่อพูดถึง “เทคโนโลยีการปลูกองุ่นให้มีการเก็บผลผลิตปีละสองรุ่น” ไป๋ เซียนจิ้นมีความคุ้นเคยเป็นอย่างมากว่า “ก่อนประกาศโครงการวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ออกมา กว่างซีมีแต่พื้นที่ภาคเหนือสามารถปลูกองุ่นได้ปีละรุ่น” ซึ่งเพื่อทะลุรูปแบบการปลูกเดิมนี้ นักวิชาการในสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรกล้าหาญในการสร้างสรรค์ หลังจากเก็บผลองุ่นไปรุ่นหนึ่งแล้ว และผ่านการฟื้นฟูที่ประมาณระยะหนึ่งเดือน สามารถตัดกิ่งและใบไม้ เพื่อให้ผลิใบใหม่ กระตุ้นให้งอกขึ้นเหมือนเมื่อก่อนจนได้เก็บผลรุ่นที่สอง นี่เป็นความมหัศจรรย์ที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในการบรรลุ “การเก็บผลองุ่นปีละสองรุ่น” ในประเทศจีน ซึ่งได้จดสิทธิบัตรจำนวน 9 รายการ

 

“รายงานการทำงานของการประชุมสมัชชาฯ 19 ได้ผลักดันให้เราก้าวไปยังสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะจีนในสมัยใหม่ เราทุกคนต่างก็รู้สึกตื่นเต้นมาก” ไป๋ เซียนจิ้นกล่าวว่า ต่อไปจะตั้งใจเรียนรู้เจตนารมณ์ของการประชุมสมัชชาฯ 19 ให้ลึกยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการของตนเองให้เป็นนักวิชาการที่เข้าใจการเกษตร ใส่ใจชนบทและชาวนา เพื่อเพาะพันธุ์พืชการเกษตรใหม่ที่ดีให้มากขึ้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัย ทำให้เทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกได้ “ปลูก ผลิ ออกดอกและเกิดผล” อยู่ในใจของชาวนา ส่งเสริมให้ชาวนามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง