中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ความประทับใจที่มีต่อเมือง > สังคมและเศรษฐกิจ ในร่างกายของบทความ

นครหนานหนิงจัดตั้งสาขาสมาคมการท่องเที่ยวในชนบท แสวงหาโอกาสใหม่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว

เวลา:2017-11-23

เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบทท้องถิ่นไปอีกก้าวหนึ่ง สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวในชนบทของนครหนานหนิง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน สมาคมการท่องเที่ยวแห่งนครหนานหนิงได้จัดตั้งสาขาสมาคมการท่องเที่ยวในชนบท มุ่งจะรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวที่กระจายในเมือง และส่งเสริมให้องค์กรการท่องเที่ยวในชนบทร่วมกันพัฒนา

 

สาขาสมาคมการท่องเที่ยวในชนบทจะศึกษาวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาตามสถานการณ์ขององค์กรสมาชิก จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย ศึกษาเรียนรู้นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบของชาติที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชนบท เสนอข้อมูลและคำปรึกษาต่างๆ เพื่อการพัฒนาของสมาชิก

 

จวง เหว่ยฮั่น นายกสมาคมการท่องเที่ยวแห่งนครหนานหนิงแนะนำว่า สมาชิกทุกคนในสาขาสมาคมการท่องเที่ยวในชนบทสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้อย่างเต็มที่ รวบรวมข้อได้เปรียบของตนและพัฒนาพร้อมกัน บรรลุเป้าหมายในความร่วมมือและประสบความสำเร็จร่วมกัน ในด้านการแบ่งปันนักท่องเที่ยว สมาชิกก็สามารถติดต่อและแบ่งปันในหลายจุด ทั้งกระตุ้นการมีชีวิตชีวาและความสามัคคีในตลาดด้วย

 

หลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวในชนบทของนครหนานหนิงมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยนครหนานหนิงได้จัดตั้งจุดสาธิตการท่องเที่ยวและการเกษตรทางสันทนาการทั่วประเทศ เขตท่องเที่ยวในชนบทกว่างซี การพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบท เป็นต้น เพื่อยกระดับการเข้าถึงเขต (แหล่ง) ท่องเที่ยวในชนบท สินค้าด้านการท่องเที่ยว ระบบการต้อนรับ ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวอย่างรอบด้าน ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีจุดสาธิตการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรและอุตสาหกรรมในกว่างซีและทั่วประเทศ 24 แห่ง เขตท่องเที่ยวในชนบทระดับดาวของกว่างซี 35 แห่ง และการท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทระดับดาวของกว่างซี 91 แห่ง นอกจากได้ตอบสนองความต้องการที่จะกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของนักท่องเที่ยวในเมือง ยังช่วยเพิ่มรายได้ของชาวนา กระตุ้นให้ชนบทมีชีวิตชีชา ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมการสร้างชนบทสมัยใหม่

 

เซียว จื้อจุน ผู้จัดการใหญ่ของแหล่งท่องเที่ยวหุบเขาเฟิ่งหวงของหนานหนิงบอกว่า “เมื่อก่อนการท่องเที่ยวในชนบทเพียงแค่ชมวิว กินข้าวที่หมู่บ้านเฉย ๆ เดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะสัมผัสกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต หนานหนิงจึงเน้นการพัฒนาสินค้าด้านการท่องเที่ยวในชนบที่มีรูปแบบหลากหลาย อย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพักผ่อนในหมู่บ้านชนบท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวในหมู่บ้านที่มีลักษณะด้านประเพณี เพื่อส่งเสริมระบบการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท” ปัจจุบัน นครหนานหนิงกำลังจัดทำโครงการแบรนด์การท่องเที่ยวในชนบทที่ยอดเยี่ยม โดยเน้นความโดดเด่น เสริมสร้างสิ่งของที่ดีเด่น ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านสมัยใหม่โดยใช้จุดกระตุ้นพื้นผิว นอกจากนี้ ยังมุ่งการพัฒนาที่แยกตามลักษณะและประเภทของแต่ละที่ เพื่อให้กลายเป็นโครงสร้าง “หนึ่งเขตหนึ่งสินค้าพิเศษ” “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” และ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทิวทัศน์” สำรหับการพัฒนาที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในชนบทที่มีหลากหลายรูปแบบ ทำให้การท่องเที่ยวในชนบทมีแนวโน้มใหม่ที่มีจุดสำคัญของเมือง มีเอกลักษณ์ของทุกตำบล มีจุดเด่นของทุกหมู่บ้าน