中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ความประทับใจที่มีต่อเมือง > สังคมและเศรษฐกิจ ในร่างกายของบทความ

บันทึกเหตุการณ์การทำงานของรัฐบาลหนานหนิงในเตือนมีนาคม ปี 2014

เวลา:2015-04-19

บันทึกเหตุการณ์การทำงานของรัฐบาลหนานหนิงในเตือนมีนาคม ปี 2014

ในวันที่1ถึงวันที่ 3 นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นำทีมไปดำเนินกิจกรรรมการดึงดูดการลงทุนและศึกษาสำรวจการผังเมือง การก่อสร้างและการจัดของเมืองหางโจว โดยมีนางโมฉางยิงรองประธานสภาปรึกษาการเมืองเขตปกครองตนเองกวางสี ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเขตปกครองตนเองกวางสีและผู้นำเทศบล เช่น นายโจวหงปอ นายเซ่โซ่วถาง ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่3 นายกวยโก๋หัวรองเทศมนตรีนำผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารการกิจของโรงอารหารที่โรงเรียนประถมถนนปินหู โรงเรียนมัธยมที่สองหนานหนิงและโรงเรียนอนุบาลศากลป้านต่าวหมึงเท่อ ฯลฯ ที่นครหนานหนิง

ในวันที่ 4 นายหวังหนิงรองเทศมนตรีนำผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบความคืบหน้าในการส้รางหมู่บ้านแบบอย่างแบบบูรณการที่อำเภอหลงอัน ขนะเดียวยังได้สำรวจศึกษาการป้องกันภัยพิบัติจากน้ำค้างแข็ง การกู้ภัยหนาวและการปลูกการไถนาในฤดูใบไม้ผลิ

ในวันเดียวกันผู้นำเทศบาล นายจางเสียวหงกับนายเว่ยจื้อกวางไปถึงสถานที่การก่อส้รางโครงการการยกระดับเมืองแห่งสีเขียวประเทศจีน       ตรวจสอบความคืบหน้าของการส้รางสรรค์โครงการพร้อมประสารงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องที่สถานที่ประกอบการ

ในวันที่4ถึงวันที่12 นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่ รองนายกเทศมนตรีนำทีมไปดำเนินงานสำรวจกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่เขตยงหนิง   พร้อมสำรวจศึกษาคณะกรรมการการบริหารนิคมอุตสาหกรรมที่เกิดไหม่ในเขตยงหนิง   ชุมชนหงซิงที่ตำบลผู่เมี่ยว หมู่บ้านเหลียงหยงที่ตำบลผู่เมี่ยวและรัฐบาลตำบลผู่เมี่ยว ฯลฯ

ในวันเดียวกัน   นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงไปสำรวจศึกษาที่นิคมอุตสาหกรรมซาจิ่งของเขตเจียงหนาน เขตการพัฒนาเศรษฐกิจ เขตไหม่หวู่เซี่ยงและเขตชิงเซี่ยว กำกับตรวจตสอบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการสำคัญ   ในขณะเดียวกันยังลงพื้นที่ทำงานกับผู้รับชอบคณะกรรมการการบริหารของหน่วยงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง เขตตัวเมือง เขตการพัฒนาและเขตไหม่หวู่เซี่ยงและผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยการก่อส้ราง เพื่อศึกษาและแก้ไขปัณหา   วางแผนและปฏิบัติมาตรการการดำเนินงาน  โดยมีผู้นำเทศบาล เช่นนายหลี่เจ๋อ นายเหวยลี่ผิง นายปานจงป๋อ นายหยางเหวยชาว นายสือหวึนหวัยและนายกวยโก๋หวัวไปติดตามเข้าร่วมการสำรวจศึกษา

ในวันเดียวกัน นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหิงจัดการประชุมหัวข้อพิเศษการสร้างสรรค์เมืองและการปรับปรุงแวดล้อมเพื่่อบริการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45 และกล่าวคำปราศรัยสำคัญในประชุม   โดยมีผู้นำเทศบาล เช่นนายปานจงป๋อ นายหยางเหวยชาว นายจางเสียวหง นายหูหมิงหล่างและนายเว่ยฟึ่งจวีนเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน เทศบาลหนานหนิงจัดประชุมการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษยและการคุ้มครองสังคม   โดยมีนายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงานเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน การประชุมทางวิทยุและโทรทัศน์การดำเนินงานตรวจสอบบัญชีของนครหนานหนิงได้จัดขี้น    โยยมีนายหวูหวิ่ย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงานเข้วร่วมการประชุม และจัดการวางแผลในการตรวจสอบบัญชีนของครหนานหนิงในปีนี้

ในวันท่ี่6   นายหวูหวยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงาน นำผู้รับผิดชอบของกรมสถิติหนานหนิงและกรมการคลังหนานหนิงไปถึงที่บ้านของครอบครัวที่บันทึกบัญชีค่าครองชีพที่หมูบ้านชวยหูซินเฉิงในชุมชนหวูยีซี เพื่อทำความเข้าใจกับความเข้าใจและความร่วมมือของครอบครัวที่บันทึกบัญชีในการดำเนินการสำรวจ   และเผยแพร่ความหมายสำคัญของการสำรวจบัญชีของครอบครัว    พร้อมสำรวจศึกษาและจัดงานสังสรรค์สนทนาที่สำนักงานการสำรวจแห่งหนานหนิงของกรมสถิติแห่งชาติ

ในวันเดียวกัน นายหวงหนิงรองนายกเทศมลตรีเข้าร่วมการประชุมการฝึกฝนและประชุมการระดมกำลังเพื่อการส้รางฐานแบบอย่างการปลูกออ้ยที่มีคุณภาพดี

ในวันเดียวกัน นายหวงหนิงรองเทศมลตรีนำผู้รับผิดชอบขององค์การต่าง เช่น กรมขลประทาน กรมการผังเมืองและกรมการคลังไปตรวจสอบการปรับปรุงและการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำที่อ่างน้ำต้าหวังทาน

ในวันเดียวกัน คณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกครั้งที่ 45 และสำนักข่าวซินหัวลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสื่อมวลชนและบริการข่าวการแข่งขันที่นครหนานหนิง โดยมีนางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่ รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมพิธีการเซ็นข้อตกลง

ในวันที่7   นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง พบปะนายNicholas Boolean penny รองเลขาธิการของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ  และกลุ่มนายโหลชาวยี่ผู้อำนวยการสำนักงานการบริหารยิมนาสติกของกรมกีฬาแห่งชาติจีน   โดยมีนางจางตงเหมยรองอธิบดีกรมกีฬาของเขตปกครองกวางสีและผู้นำเทศบาล เช่นนางหลวี่เจ๋ นายหยางเหวยชาวและนางโกหมิ่นเข้าร่วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอผู้แทนประชาชนแห่งชาติ นายกเทศมนตรีกำลังเข้าร่วมการประชุมครั้งที่2ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติชุดที่ 12 ที่กรุงปักกิ่ง   ได้รับการสัมภาษณ์ออนไลน์ที่เว็บไซต์ประชาชน และได้แลกเปลี่ยนเชิงลึกกับชาวเน็ตในประเด็นต่างๆ เช่น การส้รางระบบการคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การส้รางสรรค์เมืองแห่งอารยธรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และการยกอันดับแรกของนครหนานหนิงเป็นต้น

ในวัยที่ 7 ถึงวันที่8     ประชุมรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45จัดที่นครหนานหนิง   นางหลวี่เจ๋รองผู้อำนวยการและเลขาธิการของคณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45 นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่ รองนายกเทศมนตรีรายงานการเตรียมงานการแข่งขัน นายNicholas Boolean pennyรองเลขาธิการของสหพันธ์ยิมนาสติกนานาชาติ ชื่นชมการเตรียมงานการแข่งขันของนครหนานหนิง  โดยมีนายโหลชาวยี่ผู้อำนวยการฝ่ายการปฏิบัตรงานของคณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45 ประธานสมาคมยิมนาสติกจีน   นางโกหมิ่น รองสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45และรองเทสมนตรีนครหน่นหนิงเข้าร่วมการประชุม

ในวันที่10   นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงพบปะกลุ่มนายหวังเหนิงประธานคณะกรรมผู้การบริหารของธนาคารก้วยหลิน ทั้งสองฝ่ายได้มีความแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรในการเสริมสร้างความร่วมมือ   โดยมีผู้นำเทศบาล เช่น นายหวูเหวย นายหยางเหวยชาวและนางหวู่เจวียน ฯลฯ เข้าร่วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน งานการเพาะปลูกการไถนาในฤดูใบไม้ผลิจัดที่อำเภอปินหยาง โดยมีนายหวงหนิงรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน นายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงาน และนายตึ้งฉีซินรองผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิงเข้าร่วมการประชุมการบัญญัติกฏหมายนครหนานหนิงปี 2014

ในวันเดียวกันนครหนานหนิงจัดกิจกรรมการปรับปรุงความสงบเรียบร้อยของสังคม   โดยแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในสังคมที่ประชาชนร้องเรียนอย่างรุงแรง   ส่งเสริมกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคอย่างลงลึก        เสริมความปลอดภัยของประชาชน เพื่อส้รางสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับการจัดเอ็กซ์โปจีน-อาเซียนครั้งที่ 11 และการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45      โดยมีนายหูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรี อธิบดีกรมสันติบาลนของครหนานหนิงไปบังคับบัญชาการดำเนินกิจกรรมที่เขตสำคัญที่ต้องการการปรับปรุง

ในวันเดียวกัน นายจางเสียวหงกรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง รองนายกเทศมนตรีไปสำรวจและศึกษาการดำเนินกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่เขตเจียงหนานที่เขตเจียงหนาน   ตรวจสอบการดำเนินงานการส้รางหมู่บ้านแบบอย่างแบบบูรณาการที่กลุ่มฉาวหยางโพหมู่บ้านเจียแหมนตำบลซูซวี    พร้อมแลกเปลี่ยนกับข้าราชการขั้นพื้นฐานและมวลชนแบบหน้าต่อหน้า   รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอที่เกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค

ในวันที่13   กลุ่มนายเถียนเหวนตง กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง รองนายกเทศมนตรีไปสำรวจและศึกษาการดำเนินกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่เขตเจียงหนานที่เขตซีเซียงถาง    และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้แทนในการยกอันดับแรกของนครหนานหนิงเและผังการสร้างสรรค์หมู่บ้านและตำบล

ในวันเดียวกัน ประชุมกายื่นญัตติของการประชุมสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิงครั้งที่4ชุดที่10   ในประชุม นายฉุนฉาวฮวยเลขาธิการสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิงยื่นญัตติทั้งหมด400ชุดให้แก่สำนักงานการดำเนินงานของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลนครหนานหนิง โดยมีนายเฉินเข่อเฉินประธานสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิง นางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่ รองนายกเทศมนตรีและนายจางโก๋หวนรองประธานสภาปรึกษาการเมืองครหนานหนิงเข้ารว่มการประชุม

ในวันเดียวกัน   นายหลี่เจ๋อรองเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงพบปะกลุ่มผู้แทนยาวชนของสมาคมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนของยาวชนระหว่างกวางสีและฮ่องกง โดยมีรองเทศมนตรีนายกวยโก๋หัวเข้าร่วมการพบปะ

ในวันที่ 14  นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงลงพื้นที่กำกับดูและให้คำชี้แนะในการดำเนินโครงการยกระดับ “เมืองแห่งสีเขียวของจีน” โดยไปที่สี่แยกถนนหวู๋เซี่ยงและถนนผิงเล่่อสลับกัน   แถวเขตเล็กหลงก่างในเขตยงหนิง สะพานข้ามที่อยู่เหนือทางหลวงหว่างถนนป๋ายซาและถนนจ้วงจิ่น สะพานข้ามที่อยู่เหนือทางหลวงระหว่างถนนป๋ายซาและซิงกวาง ที่ดินเอียงลาดบนเนินเขาที่ศูนย์แสดงสินค้าที่ถนนจู๋ซีและเสนทางรถไฟเป็นต้น   โดยมีผู้นำเทศบาลเช่น นายหยางเหวยชาว นายจางเสียวหง นายหวังหนิงและนายเว่ยจื้อกวางเข้าร่วมการกิจกรรมการกำกับตรวจสอบ

ในวันเดียวกัน นายหวูหวิ่ยกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง    รองนายกเทศมนตรีประจำฝ่ายการบริหารงาน ไปสำรวจและศึกษาการดำเนินกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่เขตเจียงหนานที่ตำบลซานถางเขตซิงหนิงและตำบลหวู่ถาง    และพร้อมลงพื้นที่สำรวจศึกษาสหกรณ์เฉพาะต้านการเกษตรโก๋ช่วยในหมู่บ้านซีหลงตำบลหวู่ถาง ฐานการปลูกมะระในหมู่บ้านหลิงมู่ชุมชลหวู่ถางตำบลหวู่ถาง โครงการการปลูกบุหรี่ที่ตำบลซานถาง ระเบียงยาวดอกไม้สือหลี่ ฯลฯ   เพื่อผลักดันกิจกรรมการปฏิบัตรและการศึกษาของนครหนานหนิงให้ลงลึก

ในวันเดียวกัน นายหูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรี อธิบดีกรมสันติบาลนครหนานหนิงไปสำรวจและศึกษาการดำเนินกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่กรมการร้องเรียนหนานหนิง    และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้นำขององค์กรระดับรากหญ้าในการดำเนินกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค

ในวันเดียวกัน   พิธีเปิดของฐานการปกครองด้วยความสุจริตของระบบการเผยแพร่วัฒนธรรมของเทศบาลหนานหนิงจัดที่หอระลึกตึ้งหยิ่งชาว โดยมีนางหลวี่เจ๋นำกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง  อธิบดีกรมการเผยแพร่ รองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันเดียวกัน การประชุมการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของนครหนานหนิงได้จัดขึ้น   ในประชุม ได้สรูปผลานในการดำเนินงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในนครหนานหนิงปี 2013    วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม   อีกทั้งได้จัดการวางแผนในการดำเนินงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรอบต้านในปี2014   โดยมีนายสือเหวินหวยรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน   นางโกหมิ่นรองนายกเทศมนตรีพบปะกลุ่มคณะผู้แทนจังวัดขอนแก่นภายใต้การนำของนายวินัย สิทธิมณฑน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น    ทั้งสองฝ่ายดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมิตรทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร การค้าระหว่างประเทศ  วัฒนธรรมและการศึกษาเป็นต้น

ในวันที่15   ผู้นำเทศบาล ประกอบด้วย นางหลวี่เจ๋และนายเหลยโหย่งต๋าเข้าร่วมการประชุมการศึกษาจิตวิญญาณคำปราศรัยสำคัญของนายสีจิ้นผิง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชุมหัวข้อพิเษศรายงานสถานการณ์การปกครองประเทศด้วยความสุจริต  อีกทั้งได้เสนอรายงานหัวข้อพิเศษในการประชุ

ในวันที่17 คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิงจัดสมาชิกของคณะกรรมการไปตวรจสอบโครงการการเพิ่นรายได้ต่อหัวของเกษตรกร และการเพาะปลูกในฤตูใบไม้ผลิที่เขตเจียงหนานและเขตการพัฒนาเทคเสรษฐกิจ   โดยมีนายหวังหนิงรองเทศมนตรีเข้าร่วมการตรวจสอบ

ในวันเดียวกัน  กรมการพัฒนาฮ่องกงนำคณะผู้แทนผูประกอบธุรกิจโลจิสติกส์จากฮ่องกงมาดูงานที่นครหนานหนิง โดยมีนายกวยโก๋หัวรองเทศมนตรีเข้าร่วมการพบปะ

ในวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 นครหนานหนิงจัดประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครั้งที่20 ชุดที่13     ในประชุม กรรมการได้รับฟังและพิจารณารายงานของเทศบาลนครหนานหนิงที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการการเพิ่นรายได้ต่อหัวของเกษตรกรในปี 2014 และสภาพการเพาะปลูกในฤตูใบไม้ผลิ   พร้อมตรวจสอบและพิจารณามติการแต่งตั้งและการถอดถอนข้าราชการ   โดยมีนายหวงหนิงรองนายกเทศมนตรีและผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทสบาลเข้าร่วมการประชุม

ในวันที่ 18 นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกับกลุ่มกู้โก๋ผิงผู้อำนวยการบริษัทเฟยซุ่นเซี่ยงไฮ้ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล จำกัด ทั้งสองฝ่ายสังสรรค์สนทนาอย่างเป็นมิตรในการเน้นผลักดันความร่วมมือกันและกัน

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมระดมการต้อนรับการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 45 นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอ นายกเทศมนตรี เข้าประชุมและปาฐกถา ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นเซ่โซ่วถาง เฉินเข่อเฉิง หลี่เจ๋อ หยางเหวินเจี้ยน เหวยลี่ผิง ปานจงป๋อ หลุ่ยเจ๋ เหลยหย่งต๋า หยางเหวยเชา หยงคางเซ่อ เถียนเหวินตง จางเสี่ยวหงเป็นต้นเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมการพัฒนาชนบทในเขตปกครองและเสนอเป้าหมายหลักของการพัฒนาชนบทและเกษตรกรรม ณ ปีนี้ นายหยูหย่วนฮวย กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางสี เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอ นายกเทศมนตรี เข้าประชุมและปาฐกถา ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นเซ่โซ่วถาง เฉินเข่อเฉิง หลี่เจ๋อ หยางเหวินเจี้ยน เหวยลี่ผิง ปานจงป๋อ หลุ่ยเจ๋ เหลยหย่งต๋า หยางเหวยเชา หยงคางเซ่อ เถียนเหวินตง จางเสี่ยวหง เวินโส่วโหรง หวางจุนหนิงเป็นต้นเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมพัฒนาการศึกษา นายหยูหย่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง ได้สรุปสภาพการศึกษาของหนานหนิงอย่างรอบด้านและวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนากานศึกษา เสนอภารกิจ ทิศทางการพัฒนาและจุดสำคัญของการศึกษายุคใหม่ นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีได้วางแผนรายละเอียดการพัฒนาการศึกษาของหนางหนิงให้ดียิ่งขึ้น ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นหลี่เจ๋อ หลุ่ยเจ๋ หยางเหวยเชา หยวนหงม่าน ชุยเจี้ยนโก๋เป็นต้นเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมเผยแพร่อุดมการณ์พรรคกลาง นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง เข้าประชุมและปาฐกถา ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นโจวหงปอ เซ่โซ่วถาง เฉินเข่อเฉิง หลี่เจ๋อ หยางเหวินเจี้ยน ปานจงป๋อ หลุ่ยเจ๋ เหลยหย่งต๋า หยางเหวยเชา หยงคางเซ่อ เถียนเหวินตงเป็นต้นเข้าร่วมการประชุม

ในวันที่ 19 เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมประจำในกลุ่มแกนนำของการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นเมืองจัดการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมมห้ดีขึ้นอย่างรอบด้านครั้งที่ นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี เข้าประชุมและปาฐกถา  ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นหลี่เจ๋อ เหวยลี่ผิง ปานจงป๋อ โหรงคางตู้ หย่วนเจ้าเฟิง หวางหนิง อู่จวน เว่ยจื้อหวางเป็นต้นเข้าร่วมการประชุม

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคและอำนวยบริการให้กับองค์กรและการพัฒนาโครงการที่นิคมเทคโนโลยีของFoxconnหนานหนิงและเขตพัฒนาเศรษฐกิจหนานหนิง โจวหงปอได้สังสรรค์สนทนากับผู้แทนพนักงานและขอความเห็นด้านการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคและอำนวยบริการให้กับองค์กร ช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาขององค์กร ปัญหาในชีวิตประจำวันของพนักงานเป้น

ในวันเดียวกัน นางหลุ่ยเจ๋ กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง อธิบดีกรมเผยแพร่และรองานยกเทศมนตรี นำกลุ่มควบคุมชี้แนะการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงไปตรวจและชี้แนะสำนักพิมพ์วัฒนธรรมและข่าวสารของนครหนานหนิงในการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

ในวันเดียวกัน นายจางเสี่ยวหงกรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและรองานยกเทศมนตรี ไปจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่สำนักงานต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ ตรวจดูอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศและสภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่า

ในวันเดียวกัน กิจกรรม“ต้อนรับการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก เป็นผู้ส่งสารของอรยธรรม”นครหนานหนิงได้จัดที่โรงเรียนประถมถนนปินหูหนานหนิง นางหลุ่ยเจ๋ กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง อธิบดีกรมเผยแพร่และรองานยกเทศมนตรีกับผู้นำของหน่วยที่เกี่ยวข้องและตัวแทนครูและนักเรียน ซึ่งจำนวน 2000 กว่าคน เข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 20 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปถึงอำเภอโหงอาน เข้าหมู่บ้านโหลงฮุ่ยตำบลปู้ฉุน สังสรรค์สนทนากับข้าราชการและชาวบ้าน รับฟังความคิดเห้นและข้อเสนออย่างกว้างขวาง ตรวจและชี้แนะการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค

ในวันเดียวกัน นายจางเสี่ยวหง กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและรองานยกเทศมนตรี จัดการพบปะสังสรรค์สนทนาขอความคิดเห็นในการจัดจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่องค์กรสวนนครหนานหนิง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้นำ เจ้าหน้าที่และตัวแทนกรรมกรขององค์กรสวน

ในวันเดียวกัน การประชุมประจำการดำเนินกิจกรรม “หนานหนิงแห่งความสวยงาม หมู่บ้านแห่งความสะอาด”ครั้งที่ 13 ได้จัดที่ตำบลถานโหลของเขตซี่เซียงถาง ซึ่งตั้งเป้าหมายหลักในกิจกรรม“หมู่บ้านแห่งความสะอาด”ของปีนี้ เน้นการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณเส้นทางรถไฟให้ดีขึ้นอย่างรอบด้านเป็นอันดับแรก กล่าวคือ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและปลูกต้นไม้บริเวณเส้นทางรถไฟ มุ่งสร้างทิวทัศเรือกสวนไร่นาที่มีความสดชื่นตามเส้นทางรถไฟ นายหวางหนิงรองนายกเทศมนตรีเข้าประชุม

ในวันเดียวกัน รายการ“สัญญาต่อประชาชน---ชาวเมืองถามข้าราชการตอบ”ที่ผลิตโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลนครหนานหนิงถ่ายทอดสดครั้งแรก ซึ่งโฟกัสประเด็นที่ชาวเมืองสนใจ เช่นการปรับปรุงโฉมหน้าเมือง คุณภาพอากาศ การทำให้เมืองกลายเป็นเมืองสีเขียว สวยงามและมีสีสันเป็นต้น ข้าราชการรับผิดชอบของสำนักงานที่วังกัดเทศบาลนครหนานหนิงสี่สำนัก คือ สำนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักเทศกิจและสำนักงานคณะกรรมการ

ในวันที่ 21  เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมวางแผนงานช่วงเทศกาลเชงเม้ง ช่วงเทศกาลเชงเม้ง(22 มี.ค.-12 เม.ย.) สำนักงานกิจการพลเมืองชั้นเทศบาลเมืองขึ้นไปของที่ที่มีทะเบียนบ้านญาติพี่น้องของวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติอยู่ จัดกลุ่มยาติพี่น้องดังกล่าวไปสุสานของวีรชนผู้พลีชีพเพื่อชาติทำความสะอาดสุสานและพิธีเซ่นไหว้ ซึ่งจะได้รับบริการพิเศษในการเดินทางและการกินการอยู่เป็นต้น นายหวางหนิงรองนายกเทศมนตรีเข้าประชุม

ในวันที่ 22 การประชุมสรุปงานและชมเชยให้รางวัลผู้ชี้แนะปละเลขาธิการหมายเลขหนึ่งของการสร้างหมู่บ้านใหม๋ในเขตปกครองตนเองกวางสีและการประชุมระดมส่งลูกทีมสร้างหมู่บ้าน(สงเคราะห์หมู่บ้านยากจน) “กวางสีแห่งความสวยงาม”ได้จัดที่นครหนานหนิง ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่นโจวหงปอ หลี่เจ๋อ ปานจงปอ หวางหนิง เข้าร่วมการประชุมคนละสถานที่

ในวันเดียวกัน นายลี่เสี่ยวเจ๋ อธิบดีกรมสำนักงานวัฒนธรรมและธาตุแห่งชาตินำคณะเยือนนครหนานหนิง และไปดูงานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณวัตถุ นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี โกหมิ่นรองนายกเทศมนตรี ฯลฯ เป็นเพื่อนในการดูงาน

ในวันเดียวกัน นครกนานกนิงจัดพิธีสตาร์กิจกรรม“ประชาชนทั่วประเทศเรียนกิริยามารยาท”และกิจกรรมฝึกอบรมทีมบริการเผยแพร่และอธิบายความรุ้ทางมารยาทของสำนักงานบริการ อู่จวนรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันที่ 23 นายเจ้าเค่อจื้อ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกุ้ยโจว นำคณะผู้แทนของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวมาเยือนนครหนานหนิง นายเผิงชิงหัวเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนเขตปกครองตนเองกวางสีและผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชเขตปกครองตนเองกวางสี นายเฉินอู่ประธานเขตปกครองตนเองกวางสี และผู้นำของเขตปกครองตนเองและเทศบาลนครหนานหนิง เช่นหยูหย่วนฮวย ฟ่านเสี่ยวลี่ โจวหงปอ หยางเหวยเชา เว่ยเฟิ่งจุน ฯลฯ เป็นเพื่อนในการดูงาน

ในวันเดียวกัน ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นโจวหงปอ อู๋เหว่ย หลุ่ยเจ๋ เถียนเหวินตง จางเสี่ยวหง สือเหวินหวาย หูหมิงหล่าง เว่ยเฟิ่งจุน หวางหนิง โกหมิ่น อู่จวน ฯลฯ และเจ้าหน้าที่สำนกงานของรัฐทั้งปวงไปปลูกตนไม้ที่พื้นที่รับผินชอบเขตใหม่อู่เซี่ยง

ในวันที่ 24 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี จัดประชุมวางแผนและเตรียมงานการประชุมประจำปีของบริษัทสีเขียวแห่งประเทศจีน เรีนกร้องหน่วยงานทุกระดับของนครหนานหนิงทุ่มเทกำลังในการอำนวยบริการ และฉวยโอกาสที่สำคัญ ณ ทีนี้ สำแดงภาพลักษ์ของหนานหนิง แนะนำสภาพแวดล้อมการลงทุน พัฒนาการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างหนานหนิงกับองค์กรที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน ผลักดันการพัฒนากิจการที่เกี่ยวข้องของหนานหนิง นายสือเหวินหวายรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมประชุม

ในวันที่ 25 เทศบาลนครหนานหนิงจัดประชุมการพัฒนาก่อสร้างโรงงานมาตรฐาน สรุปงานของขั้นตอนที่แล้วและชี้แจงเป้าหมายสร้างสรรค์ของขั้นตอนหน้า นายหบูหบ่วนฮวย เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและนายโจวหงปอ นายกเทศมนตรี เข้าประชุมและปาฐกถา ผู้นำของเทศบาลนครหนานหนิง เช่น เหลยหย่งต๋า หยางเหวยเชา สือเหวินหวาย ฯลฯ เข้าประชุม

ในวันเดียวกัน ซีรีส์การบรรยาย “ความรู้ยุคใหม่”แก่ผู้นำข้าราชการกวางสี ครั้งที่ 92 ได้จัดที่นครหนานหนิง นายหลี่จงเจ๋ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประวัติคอมมิวนิสต์จีนแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รับเชิญมาบรรยายในหัวข้อ “ประวัติกระบวนการพัฒนาและข้อชี้แนะสำคัญของการเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจจีน” หยูหย่วนฮวย โจวหงปอ หลี่เจ๋อ เหลยหยง่ต๋า หยางเหวยเชา โหรงคางเซ่อ เถียนเหวินตง จางเสี่ยวหง รับฟังการบรรยาย

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีจัดการพบปะสังสรรค์สนทนาขอความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคจากกลุ่มองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์ในเทศบาลนครและสำนักงาน ขอความคิดเห็นและข้อเสนอในรูปแบบการทำงาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด 8 ข้อจองกลางพรรคและการจัดกิจกรรมอบรมศึกษา ฯลฯ ของกลุ่มองค์กรพรรคในเทศบาลนครและสำนักงานจากสมาชิกสภาผู้แทนประชาชน กรรมการสภาที่ปรึกษาการเมือง สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และผู้แทนสหพันธ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม นางอู่จวนรองนายกเทศมนตรีเข้าการพบปะสังสรรค์

ในวันเดียวกัน นายจูยู่เจ้า กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมาย ไปดูงานจุดทดลองนวัตกรรมการจัดการบริการชุมชนแบบ “รวามสี่เป้นหนึ่ง”(พัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสังคมอย่างเพียบพร้อม)ที่เขตซิงหนิงและเขตชิงซิ่ว นายหวางหนิงรองนายกเทศมนตรีเป็นเพื่อนดูงาน

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครจัดประชุมระดมสมองแก่กลุ่มเผยแพร่วัฒนธรรมและโฆษณาการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลกและกลุ่มพัฒนาระเบียบในเมือง ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง หลุ่ยเจ๋และโหรงคางเซ่อเข้าประชุมและปาฐกถา

ในวันที่ 26 นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง ไปดูงานที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูป คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน กรมวางแผนและกรมส่งเสริมการลงทุน รับรู้ความเคลื่อนไหวการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจและแนวคิดการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นอู๋เหว่ย หยางเหวยเชา สือเหวินหวาย มู่โก๋หวา เว่ยเฟิ่งจุน เข้าร่วมการดูงาน

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีจัดการพบปะสังสรรค์สนทนางานพิจารณาอนุมัติในการพัฒนาเขตใหม่อู่เซี่ยง เรียกร้องเข้าใจความสัมพันธ์ให้ชัดเจน ชี้แจ้งขอบเขตพิจารณาอนุมัติการมอบกมายอำนาจ เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาอนุมัติอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มความเร็วการสร้างสรรค์เขตใหม่อู่เซี่ยง ก่อให้เกิดการพัฒนาเขตใหม่อีกครั้งไปสู่จุดสุดยอดอย่างรวดเร็ว นายเหวยลี่ผิง กรรมการประจำของคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและผู้อำนวยการคณะกรรมการปกครองเขตใหม่อู่เซี่ยง สือเหวินหวายรองนายกเทศมนตรีเข้าการพบปะสังสรรค์สนทนา

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีดูงานการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองคมนาคมสำหรับการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ณ นครหนานหนิง นายหูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรีและอธิบดีกรมตำรวจนครหนานหนิงเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกับคณะฟังฉวนก้วย ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเบียร์จูเจียงกวางโจว จำกัด นายสือเหวินหวายรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีพบปะกับคณะหลิวยีปิง ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท(เครือข่าย)สรรพสินค้าหวางฝู่จิ่งปักกิ่ง จำกัด นายสือเหวินหวายรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมการพบปะ

ในวันเดียวกัน นายหูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรีและอธิบดีกรมตำรวจนครหนานหนิงไปจัดกิจกรรม “เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนตำแหน่ง-----เป็นตำรวจประชาชนที่ชั้นรากหญ้าหนึ่งวัน” ที่จุดติดต่อสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค ท่านได้สัมผัสกับงานประจำวันของตำรวจประชาชน เช่นต้อยรับชาวบ้าน ลากตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยเยี่ยมเยือนชุมชนเป็นต้น

ในวันที่ 27 การประชุมการท่องเที่ยวนครหนานหนิงและระดมวงการท่องเที่ยวอำนวยบริการให้กับการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์โลก ณ 2014ได้จัดขึ้นตามกำหนดการ โกหมิ่นรองนายกเทศมนตรี ชุยเจี้ยนโก๋รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองเข้าประชุม

ในวันที่ 28 นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงไปดูงานที่จุดติดต่อสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญและโครงการใหญ่หลวง รับรู้สภาพความเคลื่อนไหวการพัฒนาโครงการและการผลิตขององค์กร ศึกษาค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาในการดำเนินธุรกิจ การผลิตและการพัฒนาโครงการ ผุ้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่น หยางเหวยเชา หย่วนเจ้าเฟิง สือเหวินหวาย ฯลฯ เข้าร่วมการดูงาน

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปจัดกิจกรรมอำนวยบริการให้กับแงค์กรและกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่ศูนย์ China Resources นครหนานหนิง ลงพื้นที่เพื่อช่วยประสานการแก้ไขปัญหาในการผลิตและการดำเนินธุรกิจขององค์กร

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอ นายกเทศมนตรีและเลขาธิการกลุ่มองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์ในเทศบาลจัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่กลุ่มองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์ในเทศบาลนครและสำนักงานจัดทำ ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นอู๋เหว่ย จางเสี่ยวหง สือเหวินหวาย เว่ยเฟิ่งจุน โกหมิ่น อู่จวน ฯลฯ และเลขาธิการเทศบาลคนรเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันเดียวกัน การประชุมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาคนรหนานหนิง ณ 2014ได้จัดขึ้นตามกำหนดการ นายมู่โก๋หวารองนายกเทศมนตรีเข้าประชุม

ในวันเดียวกัน นายหวางหนิงรองนายกเทศมนตรีไปดูงานที่พื้นที่การฝึกซ้อมกู้ภัยอุบัติเหตุเครื่องจักรการเกษตรครั้งแรกของเขตปกครองตนเอง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครหนานหนิง

วันที่ 29 นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี จัดการประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของไตรมาสที่หนึ่ง ณ 2014 เรียกร้องหน่วยงานทั้งปวงมีความมั่นใจและพยายามเต็มที่ รับรองผลงานเศรษฐกิจได้บรรลุเป้าหมาย “เวลาและผลงานเศรษฐกิจเกินครึ่ง”ในครึ่งแรกของปี 2014 ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นอู๋เหว่ย หลุ่ยเจ๋ จางเสี่ยวหง สือเหวินหวาย มู่โก๋หวา เว่ยเฟิ่งจุน หวางหนิง อู่จวน ฯลฯ เข้าประชุม

ในวันที่ 30 รายการ“สัญญาต่อประชาชน---ชาวเมืองถามข้าราชการตอบ”ที่ผลิตโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิงและเทศบาลนครหนานหนิงถ่ายทอดสดครั้งที่สอง ซึ่งโฟกัสปัญหางานสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐาน จารจรติดขัด เรียกแท็กซี่ยาก ฯลฯ ข้าราชการรับผิดชอบของสำนักงานที่สังกัดเทศบาลนครหนานหนิงห้าสำนัก เช่นคณะกรรมการสร้างสรรค์เมืองและชนบท กรมวางแผน หรมเทศกิจ กรมจารจร สำนักงานตำรวจจารจร นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี นายเซ่โซ่วถางผู้อำนวยการคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนครหนานหนิงและนายเฉินเข่อเฉิงประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองนครหนานหนิง ดูรายการสดที่พื้นที่ถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์

ในวันเดียวกัน ศูนย์นิทรรศการการผังเมืองได้เปิดอย่างเป็นทางการ เว่ยเฟิ่งจุนผู้นำเทศบาลนครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีการเปิด

ในวันที่ 31 เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมด้านส่งเสริมการลงทุนทางวิทยุและโทรทัศน์ นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง เน้นผลักดันการลงทุนเพื่อประคับประคองหนานหนิงที่เป็นเมืองอันดับแรกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเขตปกครองตนเองกวางสี ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นเซ่โซ่วถาง เฉินเข่อเฉิง หลี่เจ๋อ หยางเหวินเจี้ยน เหวยลี่ผิง ปานจงป๋อ หลุ่ยเจ๋ เหลยหย่งต๋า หยางเหวยเชา หยงคางเซ่อ เถียนเหวินตง จางเสี่ยวหงเป็นต้นเข้าร่วมประชุม

ในวันเดียวกัน นายโจวหงปอนายกเทศมนตรีไปขอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่กรมตรวจสอบบัญชีและกรมตรวจสอบควบคุม และดูงานของหน่วยทั้งสองในด้านการจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรค

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมให้รางวัลทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปี 2014 ชมเชยและให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ซึ่งมีคุณูปการในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหนานหนิงและการสร้างสรรค์ที่ทันสมัย วางแผนงานผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจองนครหนานหนิง นายหยูหย่วนฮวยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครหนานหนิง นายโจวหงปอนายกเทศมนตรี และผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นหลี่เจ๋อ หยางเหวยเชา มู่โก๋หวา ฯลฯ เข้าประชุม

ในวันเดียวกัน เทศบาลนครหนานหนิงจัดการประชุมส่งเสริมการลงทุนนครหนานหนิงปี 2014 ผู้นำเทศบาลนครหนานหนิง เช่นโหรงคางเซ่อ ไหล้กุ้ยโซ่ว มู่โก๋หวา เหลียงเฟิงหลิน ฯลฯ เข้าประชุม

ในวันเดียวกัน หูหมิงหล่างรองนายกเทศมนตรีไปจัดกิจกรรมอบรมคำชี้แนะและอุดมการณ์ของกลางพรรคที่อำเภอโหรงอาน ช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรที่เกี่ยวข้อง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอขององค์กรสำหรับการบริหารเขตพักอาศัยชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับประเทศจีนที่ตำบลน่าโถงอำเภอโหรงอานและสภาพแวดล้อมของหนานหนิง