中文简体 | English | Tiếng Việt | Home
东盟博览会 民歌节
· สถานที่ของคุณ:南宁市政府泰语版 > ความประทับใจที่มีต่อเมือง > ภาพรวมหนานหนิง ในร่างกายของบทความ

วัฒณธรรรมเมืองหนานหนิง

เวลา:2015-04-19

วัฒณธรรรมเมืองหนานหนิง

 

       เมืองหนานหนิงเป็นบ้านเกิดของถั่วแดง ซึ้งเป็นเมืองชายแดนที่มีประวัติยาวนานและอุดมไปด้วยวัฒนาธรรมที่ลึกซึ้ง  ในสมัยโบราณเรียกว่าเมืองยงโจว     อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่มีชนเผ่าร่าเริงและความกำลังวังชา     ในเมืองหนานหนิง ชนเผ่าจ้วงเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อยหลัก อีกทั้งยังมีชนเผ่าฮั่น ชนเผ่าเหมียว ชนเผ่าเหยา ฯลฯ รวมทั้ง 36 ชนเผ่าอาศัยอยู่ด้วยกัน มีประชากร 666.16 หมื่นคน  ประชาชนทุกชนเผ่าอาศัยดวยกันอย่างมีความปรงดอง วัฒนาธรรมทางชนชาติมีความสีสันและกิจกรรมทางประเพณีก็มีมากมายหลักหลาย  ทำให้มีวันเทศกาลและงานฉลองและกิจกรรมการแสดงของประชาชนมากมายหลักหลาย เช่น ชิงลูกซิ่วฉิว การแข่งขันเรือมังกร ชิงประทัด เล่นชิงช้าเป็นต้น หนานหนิงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเพลง  เทศกาลศิลปะเพลงพื้นบ้านนานาชาติหนานหนิงที่จัดขึ้นทุกปีเป็นงานสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชนชาติทั่งโลก  ทำให้ประชาชนเมืองชนเผ่าจ้วงและศิลปกรทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ร่วมชุนนุมกันด้วยความปีติยีนดี คบเป็นเพื่อนและถ่ายทอดความรักโดยผ่านก่าร้องเพลง    สามารถแสดงถึงเสนห์ของเมืองหนานหนิงที่เป็นเมืองแห่งเพลงและเมืองแห่งรำ

เมืองหนานหนิงก็ยังเป็นบ้านเกิดของถั่วแดง  คนจีนถือว่าถั่วแดงเป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึง   ต้นถั่วแดงที่ปลูกทั้งสองข้างถนนออกลูกถั่งเป็นสีแดง  บางทีถั่วแดงหลุ่นลงมาเหมือนฝนตก  การรับและการเก็บถั่วแดงก็กลายเป็นเรื่องสนุกสนานที่ชาวหนานหนานนิยมทำ  กวีนายหวางไหวผู้ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์ถางเคยเขียนบทกวีถึงถั่วแดงว่า    ถั่วแดงเกิดอยู่ที่ภาคไต้   แตกหน่อในฤดูใบไม้ผลิ  ขอให้ท่านหยิบรับหลายอัน   ของนี้เป็นสัญลักษณ์ของความคิดถึงดีที่สุด

เมืองหนานหนิงยังได้รับขนามนามว่า เมืองแห่งสีเขียว เมืองหงส์  เมืองหวุเซี่ยง  เมืองหนานหนิงมีทรัพยากรการท่องเทียวอุดมสมบูรณ์ โดยทางทิศเหนือเชื่อมกันกับเมืองกุ้ยหลินและทางทิศไต้ติดกับเป่ยไห่ ทำให้เมืองหนานหนิงกลายเป็นเส่นทางทองสำหรับการท่องเที่ยว  ด่านชายแดนที่มีทิวทัศน์สง่างาม ชายหาดที่มีบรรยากาศโรแมนติก เสนห์ของต่างประเทศที่ดึงดูดผู้คน  เขาและแม่น้ำที่สวยงานที่กระจายทั่วพื้นที่ในหนานหนิง และสถานที่โบราณที่มีประวัติยาวนาน    ได้ประกอบเป็นทัศนียภาพที่มีหลายระดับของเมืองหนานหนิง

       ประชาชนในเขตเมืองหนานหนิงไช้ภาษาป๋ายภาษากวางตุ้งท้องถิ่นชนิตหนึ่งวนประชาชนบางส่วนในชนบทไช้ภาษาผิง(ภาษาท้องถิ่นชนิดหนึ่ง) และชนเผ่าจ้วงไช้ภาษาจ้วง(ยังแบ่งออกเป็นภาษาท้องถิ่นภาคไต้และภาษาท้องถิ่นภาคเหนือ) ในเมืองหนานหนิงนิยมไช้ภาษาป๋ายหนานหนิงและภาษาจีนกลางที่ผสมกับสำเนีองภาษากวางตุ้งมากเป็นที่สุด  ชนเผ่าต่างๆสามารถไช้ภาษาจีนกลางได้เป็นส่วนมาก

         สถานีพิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เมืองหนานหนิงมีทั้งหมด 115 แห่ง   องค์กรศิลปะมืออาชีพ 9 องศ์กร  มีการจัดการแสดง 252 ครั้งในทั้งปี มีผู้ชม 10 หมื่นคน  และเรื่องงิ้วกวางตุ้งขนาตใหญ่ ไห่ถางถิง ได้ออกโรงและประสบความสำเร็จ    ก่อตั้งฐานการถ่ายทอด มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอยู่ที่โรงเรียน 4 แห่งในอำเภอเหิงเซี่ยน   เพื่อดำเนินการถ่ายทอดและการศึกษารงิ้วกวางตุ้งและงิ้วยงให้ดี  และเปิดงานนิทรรศการงิ้วยงโดยผ่านโรงเรียนโบราณซินห้วยเวทีนี้  ในเมืองหนานหนิงยังมีหน่วยงานรักษาเครื่องโบราณ 171หน่วยงาน และพิพิธภัณฑ์ 5 แห่ง